Каноконлит Б

 • бързо втвърдяване и фиксиране на залепващите тъкани;
 • ниско и поносимо от организма загряване при втвърдяването;
 • бързо резорбирне в живите тъкани (3 седмици до няколко месеца)
 • без влияние върху регенеративните процеси в организма;
 • нетоксично, не предизвиква алергия, не е канцерогенно и тератогенно;
 • при прилагне в хирургията се използват значително по – малко инструменти; постига се по – бързо закрепване отколкото при обикновеното зашиване;
 • по – пълно съхраняване функцията на залепения орган;
 • шевът е херметичен и предпазва от вторични инфекции;
 • при прилагане върху повърхностни рани не е необходима упойка;
 • при обработка на раната психологическият шок е много по – малък, което, особено при деца, осигурява по – бърза и ефективна работа на лекаря;
 • образува нежен, линеен и естетичен цикатрикс;
 • ефикасни при първа медицинска помощ.
Физически данни:

 • химична идентичност: бутил 2 - цианоакрилат;
 • вискозитет: 3 mPa.s (cP);
 • якост на срязване (динамометър
 • Zwick, Lap Shear test): 8,0 MPa;
 • време на залепване: 10 ÷ 60 сек.;
Типични приложения – в хирургията и травматологията:
 • При операции на паренхимни органи (черен дроб, бъбрек, далак) като средство за зашиване;
 • В гръдната хирургия (бял дроб, трахея, бронхи);
 • В урологията и неврохирургията;
 • В стоматологичната и лицево – челюстната хирургия;
 • При УНГ заболявания;
 • При очни заболявания;
 • В акушерството и генекологията;
 • При органи с малка повърхност (стомашно – чревен тракт).
Технология на приложение на лепилото Каноконлит Б:

Тъканите, обект на третиране с лепилото Каноконлит Б, предварително се подготвят, като се отстраняват нежизнеспособните места, прави се щателна хемостаза и мястото максимално се подсушава. След изрязване на връхчето на ампулата, се нанася тънък равномерен слой от лепилото само на едната повърхност, след което двете повърхности си притискат в продължение на 20 - 30 сек.


Продукт
Разфасовки
1.0г.
2.5г.
5.0г.
10.0г.
20.0г.
100.0г.
Каноконлит Е
-
Да
Да
Да
Да
-
Каноконлит Е-50
-
Да
Да
Да
Да
-
Каноконлит Е-100
-
-
Да
Да
Да
Да
Каноконлит Е-500
-
-
-
Да
Да
-
Каноконлит Еластик
-
-
-
Да
Да
Да
Каноконлит Б
Да
-
-
-
-
-


Общи указания при работа със секундните лепила от серията Каноконлит Е и Каноконлит Б. Оптималната относителна влажност за прилагане на лепилото е (40 - 60)%. Много ниската влажност увеличава времето на фиксиране и достигане на технологична якост.


Нормалният температурен диапазон за експлоатация на лепените с цианоакрилатни лепила повърхности е (- 40 - 70)°С. Неблагоприятна за дълготрайността на лепилния шев комбинация от въздействия е висока темпаратура (около и над 70 °С), висока влажност и променливи механични натоварвания. При такива условия най – добре се държат високовискозните /сгъстени/ лепила Каноконлит Е.



Лепилата от сериите Каноконлит Е и Каноконлит Б следва да се нанасят само върху едната от залепваните повърхности, винаги равномерно, в много тънък слой. Ориентировъчно за повърхност (5 ÷ 6) см2 се препоръчва да се използва 1 капка (около 0,02 г.) лепило от нисковискозната версия (вискозитет 3 mPa.s) поради изразената склонност на лепилото да се разстила по повърхността. С увеличаването на вискозитета на версията тази способност намалява, но представеното по – горе съотношение “повърхност/количество лепило” не бива да се променя съществено. При по – вискозните версии следва да се обърне по – голямо внимание върху равномерността на нанесения слой лепило. Използването на полиетиленови шпаклички в някои случаи на приложение на най – вискозните версии е едно добро решение.

В невтвърдено, течно състояние, тези лепила са разтворими в ацетон, нитрометан (нитроетан), диметил формамид (активира силно полимеризацията). С тези разтворители може да се отстранява излишното количество лепило преди втвърдяването. Втвърдено вече, лепилото може да се отстрани или механично, или чрез накисване в диметилформамид, ацетон, или, ако е възможно, във воден разтвор (по – добре горещ) на алкална основа.

Лепените съединения са химически устойчиви на:


 • етилов алкохол;
 • бензин, керосин и нафта;
 • ароматни въглеводороди от бензоловия ред (бензол, толуол, ксилол);
 • трохлоретилен и тетрахлор метан.

Неустойчиви са спрямо:


 • продължително пребиваване във вода;
 • смазочни масла;
 • разтвори на основи;
 • ацетон.

Съхранение:



Препоръчват се сухи, хладни помещения, с температури от +4°С до +10°С, без пряка слънчева светлина и/или с климатична инсталация, за съхранение на лепилата от сериите Каноконлит Е и Каноконлит Б. При тези условия лепилата имат срок на годност над 12 месеца.