АНТИМРАЗ - КОНЦЕНТРАТ (ААМК)

При разреждане с вода бихте могли да получите работен разтвор с желана от Вас температура на замръзване съгласно следните данни:

ААМК

Вода

Температура на замръзване

2 части

1 част

- 34°С

1 част

1 част

- 23°С

1 част

2 части

- 12°С