rn

 

rn

Технически параметри на КАНОКОЛИТ А5:

rn

 

rn

rn Време за фиксиране........................................ 15 - 30 мин.

rn

rn Пълно втвърдяване.......................................... 5 часа

rn

rn Макс. хлабина................................................... 0,07 - 0,1 мм


rnrn

 

rn

Типични приложения на Каноконлит А5:

rn

 

rn

 

rn
    rn rn
  • за фиксиране на вал – втулка;
  • rn
  • за фиксиране и уплътняване на резбови връзки до М20 - нормална резба и М40 - фина резба
  • rn
rn

rn