Каноконлит Е

Технически данни
 • химичен състав: eтилцианоакрилат;
 • вискозитет: 3 mPa.s (cP);
 • максимална хлабина между залепваните повърхности: под 0,05 мм;
 • якост на срязване (динамометърZwick, Lap Shear test): 17,5 MPa;
 • якост на удар: 11 kJ/m2;
 • време на залепване: 5 ÷ 30 сек.;
 • време за достигане на технологична якост (20°С): 1 час;
 • време за достигане на пълна технологична якост (20°С): 12 часа;
 • eксплоатационен температурен интервал: (- 40÷ 70)°С.
Прилага се при плътно прилепнали метални и неметални детайли, бързо прониква и покрива подлежащите на залепване повърхности.Типични приложения – за залепване на:
 • скрепителни детайли в електрониката и съобщителната техника;
 • прецизни детайли на прибори и изделия на финната механика;
 • юстиращи гайки;
 • стрелки за електрически измерителни уреди;
 • ръкохватки за настройка;
 • прекъсвачи в битовата техника;
 • други подобни.