Каноконлит Е 50

Технически данни:
 • химичен състав: етилцианоакрилат с полимерни добавки;
 • вискозитет: 50-70 mPa.s (cP);
 • максимална хлабина между
 • залепваните повърхности: 0,05 мм;
 • якост на срязване (динамометър
 • Zwick, Lap Shear test): 17,5 MPa;
 • якост на удар: 13 kJ/m2;
 • време на залепване: 15 ÷ 60 сек.;
 • време за достигане на технологична якост (20°С): 1 час;
 • време за достигане на пълна технологична якост (20°С): 12 часа;
 • експлоатационен температурен интервал: (- 40÷ 70)°С.