Каноконлит Е 100

Технически данни:
 • химичен състав: етилцианоакрилат с разтворен полимер;
 • вискозитет: 70- 100 mPa.s (cP);
 • максимална хлабина между залепваните повърхности: 0,1 мм;
 • якост на срязване (динамометър Zwick, Lap Shear test): 17,5 MPa;
 • якост на удар: 13 kJ/m2;
 • време на залепване: 15 ÷ 60 сек.;
 • време за достигане на технологична якост (20°С): 1 час;
 • време за достигане на пълна технологична якост (20°С): 12 часа;
 • експлоатационен температурен интервал:(- 40 ÷ 70)°С.

 • бутони от пластмаса;
 • модели и играчки;
 • емблеми и обозначителни табели;
 • електрически и електронни градивни елементи;
 • детайли за изолация;
 • декоративни елементи;
 • дървени детайли,
 • други подобни.