КАНОКОНЛИТ А15


 

Технически данни за Каноконлит А15

 


Вискозитет.........................................................1350 – 1700 mPa.s;

Време за фиксиране........................................ 15 – 30 мин.

Пълно втвърдяване.......................................... 5 часа;

Макс.хлабина..................................................0.1-0.2 мм


 

Типични приложения на Каноконлит А15:

 

  • за фиксиране на нормална резба до М16 и фина резба до М36 с възможност за демонтаж;
  • за уплътняване на труднодостъпни детайли;
  • за фиксиране на винтове за настройка.