Каноконлит® C 201

Технически характеристики:

  • Цвят: бял, след изсъхване - прозрачен;
  • Вискозитет: 11 000 - 15 000 mPa.s;
  • Скорост на втвърдяване при лепене на хартия: под 20 сек.;
  • Температура на филмообразуване: 0°С;
  • Термоустойчивост: 80°С;

Типични приложения:

  • хартия, текстил, картон и др. подобни към порьозни и непорьозни материали с изискване за еластичност към лепилния шев;
  • многослойни пресовани материали с повишена еластичност;
  • за други еластични порьозни материали в бита.