Технически данни:
 • химичен състав: етилцианоакрилат с разтворен полимер;
 • вискозитет: 500 mPa.s (cP);
 • максимална хлабина между залепваните повърхности: 0,25 мм;
 • якост на срязване (динамометър Zwick, Lap Shear test): 17,5 MPa;
 • якост на удар: 15 kJ/m2;
 • време на залепване: 15 ÷ 60 сек.; omega replica
 • време за достигане на технологична якост (20°С): 1 час;
 • време за достигане на пълна технологична якост (20°С): 12 часа;
 • експлоатационен температурен интервал: (- 40 ÷ 70)°С.

 • магнитни, феритни ядра върху пластмасови подложки;
 • металокерамични лагери;
 • кожени изделия;
 • основи на високоговорители;
 • дървени играчки;
 • порцелан и керамика;
 • други подобни.