Каноконлит Еластик 300

Технически данни:
 • химически състав: a-етил2-цианакрилат с разтворен еластифициращ полимер;
 • вискозитет: (100 - 500) mPa.s (cP);
 • максимална хлабина между залепваните повърхности: 0,25 мм;
 • якост на срязване (динамометър Zwick): 17,5 MPa;
 • якост на удар: 12 kJ/m2;
 • време за втвърдяване: 15 - 60 сек.;
 • време за придобиване на технологична якост (20°С): 1 час.;
 • време за придобиване на пълна якост (20°С): 12 часа;
 • експлоатационни температурни граници: (- 40 ÷ 70)°С.

 • порьозни материали (керамика, ферити);
 • пластмаси, гума, кожа (взаимно или с нетали);
 • за сглобки: - метал – кожа; - метал – гума; - метал – пластмаса; - пластмаса – гума.