Особености и предимства

  • бързо противовибрационно скрепване на резби;
  • бързо фиксиране на сложно профилирани повърхности;
  • херметизиране на тръбни съединения при значителни налягания и химическа устойчивост;
  • уплътняване на контактни повърхности;
  • еднокомпонентни;
  • лепилният слой е нетоксичен и не предизвиква алергия.

Типични приложения на лепилата КАНОКОНЛИТ® А


Анаеробните лепила от серията КАНОКОНЛИТ® А се употребяват при изискване за висока якост на сложнопрофилна връзка – например при ротиращи симетрични тела като болтове, гайки, втулки, лагери, тръби, а също така и за уплътняване на фланци. Функционалното предназнчение е за неподвижно сглобяване (фиксиране) (лагери и втулки върху оси и валове); за уплътняване на резби (болт – гайка) – замества федершайбите, шплентовете, контрагайките, зегерките, за равномерно разпределение на напрежението при затягане, за херметизиране на сглобки спрямо газове и течности; за улътняване на тръбопроводи при монтаж на фитинги и арматури.


Устойчивост при нагряване


Температурният интервал, в който лепилата от серията КАНОКОНЛИТ®А запазват експлоатационните си характеристики, е (-55 ° +150)°С. Препоръчва се при продължителната експлоатация при загряване температурата да не надхвърля 120°С, а краткотрайно температурата при експлоатация може да достигне 230°С. Химическа устойчивост:

Лепилата от серията КАНОКОНЛИТ® А са устойчиви на всички видове смазочни материали, горива, алкохоли, пара, различни видове Audemars Piguet Replica хладилни агенти и др. Не се препоръчва употребата им в директен контакт с концентрирани киселини и основи, особено при повишени температури.

Анаеробните лепила са диелектрици и притежават електроизолационни свойства, подобни на тези на фенолформалдехидните смоли. Демонтаж:

Много здраво залепени детайли с версии от серията КАНОКОНЛИТ® А могат да се демонтират, като се нагреят до 300°С. Втвърдените остатъци от лепилото върху металните повърхности могат да се отстранят механично. Ако е необходимо повторно залепване, детайлите следва да се обезмаслят, измият с деминерализирана вода и щателно изсушат.


Съхранение


Лепилата от серията КАНОКОНЛИТ® А при стайна температура могат да се съхраняват най – малко една година от датата на производството им. Препоръчва се да се складират на сухо и хладно място, в отсъствие на пряка слънчева светлина. В опаковката не трябва да се потапят винтове, болтове, метални части или метални четки. Веднаж взето от опаковката, лепилото не трябва да се връща обратно.