Технически данни:

  • Якост на срязване: (при 20°С) (Динамометър Zwick, Lap Shear Test): 76 ÷ 140 N/mm2;

  • Студо- и топло устойчивост: (-15°С ÷ 70°С).

Типични приложения – за залепване на:

Технология на залепване с Каноконлит Уретан:

Повърхностите предварително се шлайфат и почистват. Препоръчително средство за почистване на повърхностите е специално разработената композиция от разтворители “Чистин ЕА” в “Специални полимери” ООД. Лепилото се нанася равномерно на двете залепващи се повърхности и след частично засъхване (за 2 - 3 мин.) те се долепват една до друга и притискат.