Групи продукти

Каноконлит Е

Ниско вискозно (3 mPa.s), високопроникващо, бързовтвърдяващо се етил 2 – цианакрилатно лепило. Прилага се при плътно прилепнали метални и неметални детайли, бързо прониква и покрива подлежащите на залепване повърхности.Технически данни.

Каноконлит Е 50

Етил 2 – цианоакрилатно лепило с повишен вискозитет. Подходящ е за залепване на пластмаси, различни видове гуми с метали и други твърди повърхности. Технически данни

Каноконлит Е 100

Етилцианоакрилатно лепило с полимерни добавки. Технически данни. Най–подходящо е за залепване на материали с малка порьозност и различна гъвкавост, пластмаса – гума, пластмаса – метал.

Етилцианоакрилатно лепило, с вискозитет 500 mPa.s и приложимо за залепване на повърхности с по – големи хлабини или пори.

Каноконлит Е 4000 Гел

Използва се за лепене на порьозни материали, дърво, керамика, метали и пластмаси.

Каноконлит Еластик 100

Продуктът представлява високовискозно лепило с отлични якостни показатели. Подходящ е за залепване на детайли както от еднородни, така и от разнородни материали - например: каучук-метал; каучук-пластмаса. За разлика от другите цианакрилатни секундни лепила, Каноконлит Еластик 100 гарантира здравина на лепилния шев при механични и температурни деформации. Новата формула осигурява устойчивост и гъвкавост на залепеното съединение. Каноконлит Еластик 100 намира широко приложение както в домакинството, така и в промишлеността.

Каноконлит Еластик 300

Лепило на основата на a-етил 2-цианакрилата, съдържащо разтворен еластичен полимер. Има повишен вискозитет и еластичност. Използва се за лепене на гума или гума и метал, а така също при гумено - транспортни ленти. Технически данни.

Каноконлит Б

Бутил 2 - цианакрилат за медицински цели. Благоприятни свойства и предимства пред класическите съединителни средства в медицината.

Физически данни.
Приложение в хирургията и травматологията.
Специфична технология на приложение.
Приложение в медицината.