Групи продукти

Каноконлит УРЕТАН e лепило на базата на полиуретан и органични разтворители с високи якостни показатели; Технически данни. Типични приложения. Техника на залепване.

Epoxy Kanokonlit®Epoxy adhesive useful as binary - rn hardener (mixture of diamines and their adducts) and rn epoxy resin (an optimized mixture of glycidyl esters of bis - phenol A), applied at a ratio of 1: 1 (in versions rn Kanopoks 11 ) and 0.15: 0.85 (in versions rn Kanokonlit® Epoxy ).

typical applications

Technical data

Technique bond

orologi replica hublot