Групи продукти

Специален клас метакрилатни, многофункционално полимеризиращи, тиксотропирани композиции, втвърдявани с активни в отсъствие на кислород редокси системи. Особености и предимства. Типични приложения. Устойчивост при нагряване и други експлоатационни особености. Съхранение.

rn

rn rn Средновискозна версия за фиксиране с устойчивост при вибрации, с умерено порозапълване, предпазва от корозия. rn Приложения.rn Технически данни. rn Техника на залепване.

КАНОКОНЛИТ А15

Високовискозна версия за фиксиране с устойчивост при вибрации, с повишени възможности за запълване на хлабини и умерено порозапълване. Приложение.Технически данни.Техника на залепване.