Групи продукти

Каноконлит® C 201

Каноконлит® C 201 представлява лепило на основата на висококачествена поливинилацетатна дисперсия с висока еластичност на лепилната прослойка. Технически характеристики. Типични приложения. Техника на залепване.

Каноконлит® C 301 e лепило за дърво на основата на висококачествени поливинилацетатни дисперсии. Технически характеристики. Типични приложения. Техника на залепване.