За 36 годишното си съществуване "Специални полимери" ООД се утвърди като водещ производител на лепила, известни с търговската марка КАНОКОНЛИТ®, наложена както в страната, така и извън пределите и.


Обновената ни страница можете да видите на адрес: https://spcenter4.wixsite.com/kanokonlit