Нашата мисия


За да задържим и разширим вече завоюваните си позиции на пазара на адхезиви, ние поставяме силен акцент върху иновационната дейност и сътрудничеството с доказаните световни лидери в нашия бранш. Ползвайки се от най-високите достижения на българската и световната наука вобластта на полимерите, ние се стремим да внасяме и собствен дял в нейното развитие.

За 36 годишното си съществуване "Специални полимери" ООД се утвърди като водещ производител на лепила, известни с тъговската марка КОНОКОНЛИТ, наложена както в страната, така и извън пределите и.

At the very top, there is a www.profitinthebag.com eco-friendly leaf detail camouflaging a magnetic fastening, and within the hard covering exterior is simply enough space for the most important necessities! Additionally, it has a delicate celine replica bags gold chain strap, so that you can put on in your shoulder or tuck inside for any true clutch.