Очаквайте скоро информация за препоръки.
Препоръчваме Ви при залепване на детайли, при които се появяват вътрешни напрежения да се използват еластифицираните лепила КАНОКОНЛИТ- ЕЛАСТИК или КАНОКОНЛИТ Л. Това са последните разработки на нашия колектив. Лепилата са с изключително високи якостни показатели.