У С Л О В И Я З А П О Л З В А Н Е

Добре дошли на уебсайта http://www.kanokonlit.com (наричан за кратко „Уебсайта”). Ние „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД, разбираме, че защитата на поверителността на посетителите на нашият уеб сайт е много важна и че информацията, която ни предоставяте, е израз на доверието, което имате към нас. Поради това, ние вземаме необходимите мерки, за да отговаряме на законовите и етични изискванията за поверителност на данните в световен мащаб, като целим да оправдаем това доверие. Тази Условия за ползване описват целите, средствата и начините, по които, ние, „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД, събираме, съхраняваме и използваме информация за посетителите, които използват нашият уебсайт, приложения и свързаните с тях услуги. Защитата на Личните Ви данни е важна за нас и затова ние обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство ( напр. Закона за защита на личните данни), както и въз основа на GDPR – новия европейски Регламент за защита на личните данни.

1. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

            Свързвайки се с Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, както и че разбирате и приемате настоящите Условията за ползване. Ако не сте съгласни с някое от долупосочените Условия за ползване, ви молим да не използвате Уебсайта.

2. Авторски права над съдържанието.

            Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, илюстрации, лога, снимки, аудио клипове, видео клипове ), материали, публикувани на сайта принадлежат на „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Строго се забранява използването от Ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието.

3. Кой обработва личните Ви данни.

           „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД, ЕИК 121895076, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район „Студентски”, бул. „Климент Охридски” №4А, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За посещенията на сайта и за кандидатстване за работа при нас „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за потребителя. При кандидатстване за работа потребителят предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява да бъдат използвани и съхранявани съгласно разпоредбите на GDPR и ЗЗЛД.

            За повече детайли, въпроси, дейности, свързани с обработването, както и упражняване на правата Ви в качеството Ви на субект на лични данни можете да се свържете с нас на посочените контакти.

4. Откъде „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД събира Лични данни за Вас.

            Ние обработваме Личните данни, които Вие ни предоставяте директно чрез нашия уебсайт или интегрираната в него електронна поща, или ние научаваме от Вас чрез употребата на нашите системи и нашата комуникация, както и от други взаимодействия с Вас.

 5. Цел на Обработката и Видове Събирани Данни

            По-голяма част от информацията и услугите, които предоставяме, не изискват никаква форма на регистрация, което Ви позволява да ги ползвате, без да ни уведомявате кой сте. Можете да не ни изпращате никаква лична информация, като не я въвеждате в никакви формуляри или полета за данни на нашия Уебсайт и не използвате наличните персонализирани услуги.

           Посещавайки Уебсайта, Вие можете да предоставите лични данни, като например вашето име и фамилия, телефон за връзка, местоживеене и възраст, за да кандидатствате за работа или използвате предлаганите стоки/услуги. Вие се съгласявате да информирате „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД незабавно за всякакво неупълномощено използване на Вашия електронен адрес.

            В частност, ние може да събираме личните Ви данни с цел външни комуникации, като например да отговорим на Вашите заявки за информация, както и за да разберем по-добре Вашите очаквания.

           Ние обработваме Вашите Лични данни, когато е необходимо, за постигането на наша законосъобразна бизнес-цел или интерес или спазването на наше законово задължение, по следните причини:

-        За да можем да Ви предоставим достъп до информацията, от която имате нужда;

-        За да можем да отговаряме на Вашите въпроси,свързани с работата при   нас;

-        За подобряване на функционалността на нашия сайт, за да разберем по-добре Вашите нужди и да можем да подобрим нашите продукти и услуги;

-        За да комуникираме с Вас относно други цели, които са видни от обстоятелствата или за които ние Ви информираме, когато събираме Вашите лични данни.

             Вашите лични данни не се обработват впоследствие по какъвто и да е начин, който е несъвместим с описаните по-горе или в събираните формуляри цели. Те се съхраняват единствено за период от време необходим за постигане на тези цели.

           В някои случаи, ако не предоставите поисканата от нас информация, възможно е да не можем да предоставяме (или да продължим да предоставяме) съответната информация или услуга, или да извършваме друга дейност с Вас.

С оглед сигурността и конфиденциалността на личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи за данни защитени, наред с обичайното, чрез стандартна защитна стена и защита с парола. По време на процеса на обработване на Вашите лични данни, ние взимаме всички нужни мерки, за да защитим информацията от загубване, злоупотреба, нелегитимен достъп, оповестяване, промяна или унищожаване. Все пак напомняме, че е Ваша лична отговорност да се уверите, че компютърът, който използвате, е адекватно защитен от злонамерен софтуер, както и споделянето на информация за Вашите пароли, които използвате за защита на достъпа до Вашите данни, е Ваша лична отговорност и може да доведе до достъп до Вашите данни на неоторизирани трети страни.

6. Колко дълго запазваме Вашите лични данни.

          Пазим личните Ви данни колкото е необходимо за целите на взаимоотношенията ни с Вас за използване на нашия Уебсайт и докато разполагаме с Вашето съгласие за това, както и за спазване на законово или регулаторно задължение.

 7. На кого разкриваме Вашите Лични данни.

            Можем да разкриваме вашата лична информация, ако смятаме, че това се изисква от нас:

·          по закон;

·          с оглед на спазването на правни процедури или изисквания на държавни органи;

·          за прилагане на нашите условия на обслужване;

·          за защита на дейността ни;

·          за защита на правата, неприкосновеността, безопасността или имуществото на „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД, Вас или други лица; и

·          за да имаме възможността да търсим възможните компенсации или да ограничим щетите, които можем да понесем.

          „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД не продава, споделя или разпространява по друг начин Личните Ви данни на трети страни, освен както е указано в настоящите Условия за ползване.

           „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД запазва правото си да прехвърли на трето лице всякаква информация, събрана от потребителите на сайта, в случай на сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с активите или капитала на  „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД или която и да е част от тях (в това число, без ограничение, във връзка с всякакви процедури по обявяване в несъстоятелност и пр.).

8. Какви права имате във връзка с личните Ви данни.

         Можете да поискате от нас:

1. да ви предоставим достъп до личните данни, които обработваме;

2. да коригираме неточните лични данни, както и да попълним непълните лични данни;

3. да изтрием личните ви данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; или когато оттеглите своето съгласие   и не е налице друго правно основание за по-нататъшно обработване;

4. да ограничим обработването на личните ви данни за определени цели.

         В случай на директен маркетинг онлайн, ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от следващо получаване на маркетингови материали.

         Ако искате да коригирате личните си данни или те да бъдат заличени, Вие можете да го направите, като отправите искане до администратора на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни или искането за корекция ще бъде последвано   от заличаване на личните Ви данни съгласно всички приложими законови изисквания, от задължение за подаване на изискуеми документи или задължение за съхранение, които са валидни за нас. След заличаване на личните Ви данни, услугата, която предоставяме, няма да може да бъде използвана.

        За да упражните тези права или ако имате въпроси относно начина, по който обработваме личните ви данни, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, посочени по-горе.

        Молим ви ясно да посочвате информацията, която желаете да прегледате или промените. Ще се постараем да изпълним искането ви при първа обективна възможност.

         Също така можете да се оплачете пред съответния орган за защита на данните в държавата членка на ЕИЗ, в която живеете или работите, или където е възникнало предполагаемото нарушение на закона за защита на данните. За територията на Република България това е Комисията по защита на личните данни.

9. Линкове към други сайтове.

          Този Сайт може да съдържа връзки към други сайтове в интернет, които не се управляват и поддържат от „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД , които биха могли да дадат полезна информация на нашите посетители. Тези връзки не представляват одобрение от страна на  „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД на съответните сайтове. Вие приемате, че  „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД предоставя тези връзки единствено за Ваше удобство и че „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД не носи отговорност за съдържанието или връзките, показвани на сайтовете, към които може да бъдете пренасочени. Също така Вие се съгласявате, че  „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД не може да се подвежда под никаква отговорност и не поема никакви задължения за кореспонденция, промоции или покупки между Вас и собственика или оператора на подобен сайт.

10. Актуализации на условията

„СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД може по всяко време и без предизвестие да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за Вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.


«