Серия Б

Характеристика и предимства:

 • бързо втвърдяване и фиксиране на залепващите тъкани;

 • ниско и поносимо от организма загряване при втвърдяването;

 • бързо резорбирне в живите тъкани (3 седмици до няколко месеца)

 • без влияние върху регенеративните процеси в организма;

 • нетоксично, не предизвиква алергия, не е канцерогенно и тератогенно;

 • при прилагне в хирургията се използват значително по – малко инструменти;

 • постига се по-бързо закрепване отколкото при обикновеното зашиване;

 • по-пълно съхраняване функцията на залепения орган;

 • шевът е херметичен и предпазва от вторични инфекции;

 • при прилагане върху повърхностни рани не е необходима упойка;

 • при обработка на раната психологическият шок е много по – малък, което, особено при деца, осигурява по-бърза и ефективна работа на лекаря;

 • образува нежен, линеен и естетичен цикатрикс;

 • ефикасни при първа медицинска помощ.

Типични приложения: 

В хирургията и травматологията:

 • при операции на паренхимни органи (черен дроб, бъбрек, далак) като средство за зашиване;

 • в гръдната хирургия (бял дроб, трахея, бронхи);

 • в урологията и неврохирургията;

 • в стоматологичната и лицево – челюстната хирургия;

 • при УНГ заболявания;

 • в акушерството и генекологията;

 • при органи с малка повърхност (стомашно – чревен тракт).