Серия Е 500

Типични приложения:

  • за по-груби детайли с порьозна повърхност, ферити, керамика, дърво, кожа, като:

  • за магнитни, феритни ядра върху пластмасови подложки;

  • за металокерамични лагери;

  • за кожени изделия;

  • за основи на високоговорители;

  • за дървени играчки;

  • за порцелан и керамика.