Серия Л

Каноконлит Еластик 100

Типични приложения:

 • за залепване на детайли, както от еднородни, така и от разнородни материали:

 • за каучук-метал;

 • за каучук-пластмаса;

 • за кожа;

 • за гума

 • Създава еластифициран шев.

Каноконлит Еластик 300

Типични приложения:

 • за лепене на гума или гума и метал:

 • за метал – кожа;

 • за метал – гума;

 • за метал – пластмаса;  

 • за пластмаса – гума;

 • за транспортни ленти.