Серия С

КАНОКОНЛИТ С: Композиции на основата на поливинилацетатни дисперсии.

Пиложение: за лепване на дърво, хартия, текстил, картон и др. порьозни материали.