За нас

За 40 годишното си съществуване "Специални полимери" ООД се утвърди като водещ производител на лепила, известни с търговската марка КАНОКОНЛИТ®, наложена както в страната, така и извън пределите й.

"Специални полимери" ООД развива и произвежда актуални за пазара адхезиви на основата на цианакрилатни естери, анаеробни адхезиви на акрилатна и метакрилатна основа, полиуретанови адхезиви, едно- и двукомпонентни нормално и бързо втвърдяващи адхезиви, дисперсионни адхезиви и други продукти от подобен тип на основата на използване на дискретни свойства на полимеризиращи системи.
 

Нашата основна търговска марка е КАНОКОНЛИТ®, която се ползва с много голяма популярност във всички краища на Република България. Марката "КАНОКОНЛИТ®" е гаранция за високо качество и надеждност.