Серия Е

Типични приложения: 

  • за плътно прилепнали метални и неметални детайли (бързо прониква и покрива подлежащите на залепване повърхности)

  • за скрепителни детайли в електрониката и съобщителната техника;

  • за прецизни детайли на прибори и изделия на финната механика;

  • за юстиращи гайки;

  • за стрелки за електрически измерителни уреди;

  • за ръкохватки за настройка;

  • за прекъсвачи в битовата техника;

  • за други подобни.